Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Góp ý dự thảo

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, chỉ số PCI và DDCI tỉnh An Giang

02:53 08/07/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1077/SKHĐT-HTDN ngày 8/7/20019 về việc lấy ý kiến Dự thảo điều chỉnh Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, chỉ số PCI và DDCI tỉnh An Giang.
(Nguồn: VCCI)

               Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 27/3/2019 để triển khai thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/5/2019 về triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 15/7/2016.

Tuy nhiên qua quá trình triển khai, một số đơn vị chưa nắm bắt đầy đủ những yêu cầu về nội dung nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết (phần lớn nguyên nhân do một số Bộ chuyên ngành chậm ban hành tài liệu hướng dẫn). Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ của 02 kế hoạch nêu trên của các đơn vị đã bộc lộ nhiều bất cập, điểm hình là các nhiệm vụ và giải pháp bị trùng lắp; việc phân công, phân nhiệm còn chồng chéo, chưa cụ thể, rõ ràng; vai trò của các Sở, ngành, địa phương chưa được phát huy một cách đầy đủ dẫn đến hiệu quả thực thi chưa cao.

Từ những bất cập nêu trên và để thực hiện những đề xuất/kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo số 4509/BC-BKHĐT ngày 01/7/2019) về việc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát lại Kế hoạch hành động và thực hiện điều chỉnh để bám sát nội dung yêu cầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo điều chỉnh Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với dự thảo nêu trên trước khi trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện, đặc biệt lưu ý đến những nội dung nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch (Đính kèm dự thảo).

Ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/7/2019 (Điện thoại liên hệ 02963.949.350). Hết thời gian nêu trên, các đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất với dự thảo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nội dung nhiệm vụ được giao sau khi Kế hoạch được ban hành.

Do tính chất quan trọng của kế hoạch, rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị nhằm giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Trân trọng!

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang

các tin khác

Hình Ảnh